Kategoria: Samochody od A do Z

HYDRO -MECHANICZNY MOST

Hydro-mechaniczny most napędowy spełnia jednocześnie zadania hydro-mechanlcznej skrzynki biegów oraz zwykłego mostu napędowego. Zespół taki służy więc nie tylko do przekazywania napędu z wybranym przełożeniem, dającym się bezstopniowo zmieniać w określonym zakresie, ale za­razem dodatkowo w stałym stosunku zwiększa moment obrotowy i rozdziela napęd na koła pędne pojazdu samo­chodowego, umożliwiając im ponadto toczenie się z różnymi prędkościami obrotowymi .Na ogół hydro-mechaniczne mosty napędowe są zautomaty­zowanymi wersjami mechanicznych nastawnych mostów napędowych, z reguły tylnych. Tego rodzaju zespoły spo­tyka się coraz częściej w lekkich samochodach, zwłaszcza osobowych, przeważnie jako zblokowane z silnikami wbudo­wanymi z tyłu pojazdów, rza­dziej w przypadkach umiesz­czenia silników napędowych w przodzie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!

NASTAWNY MOST NAPĘDOWY

Mechaniczny nastawny most napędowy składa się zwykle ze sprzęgła ciernego, częściowo lub w pełni synchronizowanej skrzynki biegów, przekładni głównej oraz półosi napędowych, a więc zastępuje cały mechanicz­ny układ napędowy pojazdu sa­mochodowego. Typowy wał na­pędowy z przegubami jest ko­nieczny tylko wówczas, kiedy silnik wbudowany w przodzie samochodu napędza jego koła tylne. W takim przypadku częs­to sprzęgło cierne osadza się bezpośrednio na kole zamacho­wym silnika.Zastosowanie hydro-mechanicz- nego lub mechanicznego na­stawnego mostu napędowego zapewnia poważne oszczędności na ciężarze własnym pojazdu, ponieważ zespół taki waży znacznie mniej niż zestaw od­dzielnych zespołów klasycznego układu napędowego o po­dobnym przeznaczeniu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!

SILNIK Z PRZODU SAMOCHODU

Dotyczy to również samochodu z silnikiem wbudowanym z przodu, gdyż wówczas wystar­cza użycie lekkiego wału napędowego, który przenosi je­dynie moment obrotowy silnika. W tym ostatnim przy­padku uzyskuje się ponadto bardzo korzystny rozkład ob­ciążeń przenoszonych przez koła pojazdu. Hydro-mechaniczny lub mechaniczny nastawny most napędowy, w od­różnieniu od zwykłego, osadzony jest wprost w ramie samochodu lub w spodzie jego samono- śnego nadwozia, a nie­zależnie zawieszone koła jezdne są napędzane za pośrednictwem krót­kich wałków, zaopatrzo­nych w przeguby. Wy­konanie takie, choć dość skomplikowane kon­strukcyjnie i koszto­wne, ogranicza jednak do minimum ciężar nie- uresorowanych mas tyłu pojazdu, a więc i nasilenie drgań lub wstrząsów nadwozia, wywoływanych najeżdżaniem kół pędnych na nierówności nawierzchni drogi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!

UKŁADY KINETYCZNE

Układy kinematyczne hydro-mechanicznych mostów napę­dowych są na ogół bardzo proste. Obok układów „przekład­nia hydrokinetyczna i dwustopniowa skrzynka prze­kładniowa” często wykorzystuje się układ dwustrumieniowej przekładni hydrokinetyczno-pląnetarnej, aby podwyższyć sprawność przekazywania napędu w przeciętnych warunkach ruchu pojazdu. Rozmieszczenie elementów hydro-mecha- nicznego mostu napędowego wynika głównie z dążności do zapewnienia jak największej zwartości jego konstrukcji, przy czym z reguły stopniową skrzynkę przekładniową wbudowuje się po jednej stronie, a przekładnię hydrokine- tyczną po drugiej stronie właściwego mostu napędowego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!