Kategoria: Samochody od A do Z

UKŁADY STEROWANIA

Układy sterowania hydro-mechanicznych mostów napędo­wych są podobne jak w hydro-mechanicznych skrzynkach biegów. Synchronizowaną skrzynkę przekładniową wypo­saża się zwykle w sprzęgło jednokierunkowe, które umożli­wia przełączanie jej przekładni pod obciążeniem (bez przerywania przekazywania napędu) przez układ mecha­niczny. Cierna przekładnia bezstopniową. Jednym z najprostszych sposobów zapewniania bezstopniowej zmiany przełożeń jest zastosowanie przekładni ciernej z napinanym pa­sem przesuwanym wzdłuż walców stożkowych .

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!

MECHANICZNE PRZEKŁADNIE BEZSTOPNIOWE

Zakresy przełożeń takich przekładni są dość duże. Kon­strukcja przekładni nie umożliwia jed­nak zmiany kierun­ku obrotu wału na­pędzającego. Zada­nia pasa pośredni­czącego spełniać może sztywny pier­ścień .Dość rozpowszech­nione . są bezsto- wał pniowe przekładnie napalający cierne o nastaw­nych kołach dwuStożkowych, które napędzani/ zapewniają zmiany : przełożenia wskutek zmieniania czynnych promieni .W tego rodzaju przekładni elementem przeno­szącym napęd może być elastyczny pas (system FLENDER), łańcuch (system PIV-MAURER) lub sztywny mt pierścień (system napędzający HEYNAU).System GRADE. Na wzmiankę zasługuje bezstopniowa tarczowa przekładnia cierna zastosowana w samochodzie po raz pierwszy w roku 1920 przez Grade’a

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!

ZBLIŻENIE MAŁEJ TARCZY

Zbliżanie małej tarczy cier­nej do osi obrotu dużej tarczy zwiększa chwilowe przełożenie.Przesunięcie małej tarczy poza oś obrotu dużej tarczy zapewnia zmianę kierunku obrotu wału na­pędzanego, a więc umożliwia jazdę do tyłu. Napęd wyłącza się przez ustawienie małej tarczy dokładnie w osi obrotu dużej tarczy. System CHRISTIANSEN. Globoidalna przekładnia cierna, wyróżniająca się przekazywaniem napędu za pośrednictwem przekręcanych rolek ciernych (rys. 56-88). Wały, napędza­jący i napędzany, obracają się w przeciwnych kierunkach. Aby zmniejszyć skłonność rolek do poślizgu, początkowo zaopatrywano je w okładziny cierne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!

ZWIĘKSZONE NACISKI

Obecnie w tym celu zwiększa się naci­ski wywierane na rolki. Zwiększanie nacisków za pomocą sprężyn powoduje jednak duże straty wskutek tarcia mechanicznego. Podczas pracy przekładni z niewielkim obciążeniem naciski na rolki powinny być jak najmniejsze. Dlatego też dąży się, aby naciski na rolki zmieniały się pro­porcjonalnie do wielkości przenoszonych śił ob­wodowych. Według tej zasady pracują przekład­nie P. K. (PRYM-KOHL) oraz HAYES.System HAYES. Bezstopniowa skrzynka biegów składa się z zespołu ciernych przekładni globoidalnych. Elementami przenoszącymi napęd są nastawne rolki sta­lowe, dzięki którym możliwa jest ciągła zmiana przełożenia w zakresie 0,7…4,0.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!