Kategoria: Uncategorized

HYDRO- MECHANICZNY MOST

Hydro-mechaniczny most napędowy spełnia jednocześnie zadania hydro-mechanlcznej skrzynki biegów oraz zwykłego mostu napędowego. Zespół taki służy więc nie tylko do przekazywania napędu z wybranym przełożeniem, dającym się bezstopniowo zmieniać w określonym zakresie, ale za­razem dodatkowo w stałym stosunku zwiększa moment obrotowy i rozdziela napęd na koła pędne pojazdu samo­chodowego, umożliwiając im ponadto toczenie się z różnymi prędkościami obrotowymi .Na ogół hydro-mechaniczne mosty napędowe są zautomaty­zowanymi wersjami mechanicznych nastawnych mostów napędowych, z reguły tylnych. Tego rodzaju zespoły spo­tyka się coraz częściej w lekkich samochodach, zwłaszcza osobowych, przeważnie jako zblokowane z silnikami wbudo­wanymi z tyłu pojazdów, rza­dziej w przypadkach umiesz­czenia silników napędowych w przodzie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!

Tabliczki do znaków drogowych T-18

Każdy uczestnik ruchu drogowego nie raz w swoim życiu powinien natykać się na specjalne tabliczki, które są instalowane pod znakami drogowymi. Należy wspomnieć, że istnieje całkiem sporo rodzajów takich tabliczek. Przykładem mogą być tu tabliczki do znaków drogowych T-18.

Te tabliczki mają pokazywać na nieoczekiwane zmiany kierunku ruchu o wyglądzie, który jest na nich przedstawiony. W praktyce można spotkać kilka odmian tego typu tabliczek. Tabliczki T-18 wskazują na niespodziewaną zmianę kierunku ruchu, którego przebieg jest następujący: najpierw w lewo, a następnie w prawo. Inną odmianą tych tabliczek są tabliczki T-18a. Ich zadaniem jest wskazywanie na niecodzienne przekształcenie się kierunku ruchu, które wygląda tak: najpierw w prawo, a potem w lewo. Występuję też tabliczki T-18b, które informują o zmianie kierunku ruchu w lewo. Ostatnią odmianą są tabliczki do znaków drogowych T-18c. Ich celem jest z kolei pokazanie, że następuje nieoczekiwana zmiana kierunku ruchu, która zachodzi w prawo.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!