Kategoria: Z samochodem za pan brat

ZATRZYMYWANIE NA DRODZE

Zatrzymanie samochodu w miejscu, w którym nawet w niewielkim stopniu utrudniałby on swobodny, przejazd,-jest niedopuszczalne. Nie może być więc mo­wy o pozostawieniu samochodu dwoma kołami na jezdni, po któ­rej odbywa się szybki *ruch pojazdów. Również pozostawienie < sa­mochodu na poboczu nie powinno być praktykowane, gdyż jadące pojazdy omijają go w bardzo małej odległości, a kierowcy jadący ze znaczną prędkością nie znają naszych zamiarów. Mogą się oni spodziewać nagłego wyjścia kogoś spoza stojącego samochodu, muszą liczyć się z możliwością nagłego otwarcia drzwi naszego pojazdu, itd.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!

BEZPOŚREDNIO NA JEZDNI

Toteż nawet»nie stojąc „bezpośrednio na . jezdni, zakłócamy . płynność ruchu innych pojazdów, zmuszamy je do zmniejszenia prędkości, słowem — przeszkadzamy, im. A zatem, jeżeli  nie ma konieczności zatrzymania się z powodu nieprzewi­dzianej sytuacji, na przykład uszkodzenia, samochodu, dojeżdżamy do najbliższego parkingu, których coraz więcej .powstaje ,przy głównych drogach, lub szukamy .innego, .wygodnego i bezpiecz­nego miejsca do parkowania, oddalonego co najmniej o kilka metrów od drogi .

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!

W NIETYPOWEJ SYTUACJI

Może się zdarzyć, że uszkodzenie samochodu zmusi nas do zatrzymania się na drodze. Nie zawsze wtedy będziemy mieli czas na zjechanie na pobocze. Pierwszą czynnością w takim wy­padku będzie natychmiastowe ostrzeżenie o .zaistniałej sytuacji jadących za nami kierowców. Dozwolone są , tu wszelkie środki prowadzące do celu: włączenie migających świateł awaryjnych lub tylko kierunkowskazu (zawsze prawego), ustawienie z tyłu trój­kąta ostrzegawczego lub innych widocznych przedmiotów, a na­wet — na drogach o szybkim ruchu — na ostatnich stu metrach za uszkodzonym pojazdem — pasażerów, którzy gestami będą ostrzegać nadjeżdżających o nietypowej sytuacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!

WIELU KIEROWCÓW

Wielu kierowców nie docenia jeszcze niebezpieczeństwa, któ­re wynika z konieczności zatrzymania się na drodze. Niestety, rzeczywistość niejednokrotnie wykazała, że  zaniedbanie czyn­ności ostrzegających innych kierowców o uszkodzonym samocho­dzie na jezdni było przyczyną poważnych wypadków, włączają­cych dziesiątki pojazdów.Wielu kierowców nie docenia jeszcze niebezpieczeństwa, któ­re wynika z konieczności zatrzymania się na drodze. Niestety, rzeczywistość niejednokrotnie wykazała, że  zaniedbanie czyn­ności ostrzegających innych kierowców o uszkodzonym samocho­dzie na jezdni było przyczyną poważnych wypadków, włączają­cych dziesiątki pojazdów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!