CHWILOWE USTAWIENIE

Chwilowe ustawie­nie stożków przesuwnych za­leży od oddziaływania regula­torów odśrodkowych (czyii od chwilowej szybkości jazdy) oraz od nacisku wywieranego przez siłowniki podciśnieniowe, tj. od obciążenia silnika (podciśnienia w rurze ssącej). Siły rozciągające pasy klino­we, wynikające z przenoszenia napędu i nacisku sprężyn na­pinających, usiłują nieustannie rozsunąć stożki kół napędza­jących, czyli zwiększyć przełożenie przekładni. Kiedy prędkość obrotowa poprzecznego wału pędnego wzrasta, ciężarki regulatorów odśrodkowych rozsuwają się na zewnątrz, zbliżając przesuwne stożki do nieprzesuw- nych, czyli zwiększając czynne średnice, na których stożki kół napędzających współpracują z pasami klinowymi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)