MECHANICZNE PRZEKŁADNIE BEZSTOPNIOWE

Zakresy przełożeń takich przekładni są dość duże. Kon­strukcja przekładni nie umożliwia jed­nak zmiany kierun­ku obrotu wału na­pędzającego. Zada­nia pasa pośredni­czącego spełniać może sztywny pier­ścień .Dość rozpowszech­nione . są bezsto- wał pniowe przekładnie napalający cierne o nastaw­nych kołach dwuStożkowych, które napędzani/ zapewniają zmiany : przełożenia wskutek zmieniania czynnych promieni .W tego rodzaju przekładni elementem przeno­szącym napęd może być elastyczny pas (system FLENDER), łańcuch (system PIV-MAURER) lub sztywny mt pierścień (system napędzający HEYNAU).System GRADE. Na wzmiankę zasługuje bezstopniowa tarczowa przekładnia cierna zastosowana w samochodzie po raz pierwszy w roku 1920 przez Grade’a

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)