OD SPRZĘGŁA ODŚRODKOWEGO

Od sprzęgła odśrod­kowego napęd jest przekazy­wany za pośrednictwem wału napędowego na zespół stożko-, wych kół zębatych skrzynki’ rozdzielczej. Stożkowe koło atakujące zazębione ; jest z dwoma kołami stożkowymi, swobodnie osadzonymi na po­przecznym wale pędnym. Za pomocą dźwigni przesuwkę sprzęgła kłowego można prze­suwać w jedną lub w drugą stronę,czyliwłączaćbiegprze- \ dni lub tylny (położenie dźwi­gni pokazane  od­powiada wyłączeniu napędu).Na poprzecznym wale pęd­nym osadzone są nieprzesuw- ne stożki, które wraz ze stoż­kami przesuwnymi tworzą napędzające koła przekładni ciernych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)