PODWÓJNY PRZEGUB KRZYŻAKOWY

Podwójny przegub krzyżakowy jest to układ dwóch prze­gubów krzyżako­wych sprzężonych bezpośrednio ze so­bą. W układzie ta­kim stosuje się albo szczątkowy tylko wał pośredni, albo inny element zastę­pujący wał pośredni .Przegub CITROEN.Podwójny przegub krzyżakowy  stosowany najczęściej do napę­du przedniego koła kierowanego. We­wnętrzne widełki przegubów są wyko­nane jako elementspełniający jednocześnie zadania wału pośredniego. Wał napędzający i wał napędzany są zaopatrzone w czopy tworzące środkujący przegub kulowy, dzięki któremu osie obrotu obu wałów przecinają się w po­łowie odległości po­między przegubami.Podczas skręcania w bok koła kierowanego wał, napędzany połą­czony z piastą koła ustawia się pod pe­wnym kątem wzglę­dem wału napędzają­cego, przy czym kąty między osiami obrotu wałów i wewnętrz­nych widełek przegu­bów są sobie równe.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)