POJEDYNCZY PRZEGUB

Przegub BUICK.t)krzyżaki związane są poprzez wewnętrzne widełki . środkowanie krzyża­ków zapewnia swo- rzeń kulowy. Trzy oszlifowane kuliste podpory dociskane są sprężyną do sworznia przegubu.Przegub TATRA —podwójny przegub krzyżakowy  bez elementów do środkowania, stoso­wany do napędu prze­dniego koła kierowa­nego samochodu ciężarowego TATRA 111.Pojedynczy przegub równobleżny zapewnia identyczność prędkości kątowych połączonych wałów dzięki specjalnemu układowi konstrukcyjnemu. W praktyce spotyka się wiele najrozmaitszych rodzajów pojedynczych przegubów równo­bieżnych, lecz z reguły są to tylko różne wykonania kilku podstawowych układów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)