PRZEGUBY RÓWNOBIEŻNE

Podczas przekazywania momentu obrotowego przez prosty przegub krzyżakowy lub elastyczny, łączący wał napędza­jący z odchylonym o pewien kąt wałem napędzanym, występują trzy niepożądane zjawiska:  cykliczna zmienność prędkości kątowej wału napędza-: nego; jeżeli prędkość kątowa wału napędzającego jest stała, wał napędzany obraca się nierównomiernie; w razie znacz­nego kąta odchylenia osi obrotu wału napędzanego nierówno- mierności takie są bardzo duże i wywołują poważne obcią­żenia dynamiczne, powodujące przedwczesne zużycie prze­gubu oraz części innych zespołów układu napędowego; wspomniane nierównomierności prędkości kątowej elementu napędzanego występują niezależnie od precyzji wykonania’ i prawidłowości wbudowania pojedynczego przegubu pro­stego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)