RODZAJE PRZEGUBU

Najczęściej spotyka się jednolite wałki napędowe, rzadziej w postaci dwóch członów połączonych wielowypustami. Ze względu na właściwości kinema-tyczne przeguby wałów napędowych można podzielić na proste i równobieżne (homokinetyczne lub o stałej prędkości kątowej). W razie zastosowania przegubu prostego prędkość kątowa wału napędzanego zmienia się sinusoidalnie w stosunku do prędkości wału napędzającego. W przypadku zastosowania przegubu równobieżnego oba wały mają jednakową prędkość kątową .Przegub prosty może być wykonany jako sztywny lub elastyczny. Przegub sztywny ma dwie osie wahań i umożliwia przekazywanie napędu pomimo znacznego kąta odchylenia wału napędzanego w stosunku do wału napędzającego. Przeguby elastyczne zwykle nie mają wyraźnej osi wahań, a odchylanie się wałów jest możliwe dzięki odkształcaniu się elastycznych elementów przegubu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)