ŚRODKOWA CZĘŚĆ JEDNOLITEJ POCHWY

Natomiast jedno­lita pochwa o skomplikowanych kształtach jest przeważnie wy­konana jako ni­towany lub spa­wany zespół czę­ści tłoczonych .Pochwa składana jest to specjalne wykonanie, jednolitej pochwy mostu napędowego, wyróż­niające się zastosowaniem dodatkowych osłon półosi. Tego rodzaju pomocnicze osłony półosi, spełniające zadania ele­mentów. usztywniających, są przyspawane na stałe do pochwy łub mogą być odejmowane .Środkowa część jednolitej pochwy tworzy osłonę przekładni głównej i mechanizmu różnicowego, zamkniętą z jednej strony ( lub z obu stron pokrywami . Zadania pokrywy od strony doprowadzenia na­pędu spełnia zwykle obudowa łożysk zębnika przekładni głównej. Niekiedy, w celu zwiększenia sztywności, jednolitą pochwę mostu napędowego zaopatruje się w wewnętrzne żebra.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)