STAŁA PRĘDKOŚĆ KĄTOWA

Jeżeli wał napędzający wiruje ze stałą prędkością kątową, układ taki zapewnia obracanie się wału napędzanego z identyczną stałą prędkością kątową, lecz tylko w razie spełnienia następujących warunków:   rozwidlenia elementu, pośredniego (wału) znajdują się w jednej płaszczyźnie,   osie obrotu wału napędzanego i wału napędzającego przecinają się w punkcie, który wraz ze środkami obu przegubów wyznacza trójkąt równoramienny.Jeżeli wymienione warunki są spełnione, wał pośredniczący jest odchylony jednakowo od.wału napędzającego i od wału napędzanego (o ten sam kąt y). Pomiędzy prędkościami kątowymi wałów istnieją wówczas następujące związki:coa = toC‚ cos y oraz = <oe • cos y, czyli o)a — a>b a więc omawiany układ dwóch przegubów prostych zapewnia jednakową prędkość kątową wału napędzającego i wału napędzanego, przy czym zmienna jest jedynie prędkość kątowa wału pośredniego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)