STOŻKOWY MECHANIZM RÓŻNICOWY

Stożkowy mechanizm różnicowy. Zwykły mechanizm różni­cowy o stożkowych kołach zębatych ma najczęściej cztery satelity  lub rzadziej trzy czy nawet tylko dwa satelity, zazębione jednocześnie z Óby- dwoma kołami koro­nowymi. Satelity mogą się swobodnie obracać wokół czo­pów nieruchomego krzyżaka, których końce są zaciśnięte pomiędzy członami kosza mechanizmu różnicowego. Na o- gół satelity opierają się o wewnętrzne ścianki kosza po­przez podkładki śliz­gowe, a koła koro­nowe — poprzez pierścienie ślizgowe .Człony kosza mecha­nizmu różnicowego są zwykle ze sobą złączone za pomocą śrub lub wkrętów, przy czym często stosuje się dodatko­wo kołki ustalające.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)