TYPOWE WAŁY NAPĘDOWE

Podział wałów napędowych. Wały napędowe stosowane w samochodach można klasyfikować, kierując się różnymi kryteriami podziału.’ Ze względu na liczbę przegubów roz­różnia się wały jednoprzegubowe 1 wały dwuprzegubowe.  Z uwagi na konstrukcję wały napędowe dziel! się na rurowe 1 pełne.Wał Jednoprzegubowy (system TORQUE-TUBE) składa się z wału napędowego, osłoniętego sztywną pochwą, oraz jednego przegubu na połączeniu z wałem zdawczym skrzynki biegów .Jeden koniec pochwy łączy się sztywno z obudową głównej przekładni, a drugi, wykonany jako prze­gub kulowy — z obudową skrzynki biegów lub poprzeczką ramy. Most napędowy w takim przypadku nie może zmieniać swego po­łożenia w stosunku do wału napędowe­go, a pochwa wału przejmuje momenty reakcyjne wynikają­ce z oddziaływania momentów obloto­wych na koła pędne (podczas ich napę­dzania lub hamo­wania).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)