W OKRESIE PRZENOSZENIA NAPĘDU

W‘okresie przenoszenia napędu, wskutek skrę­cania lub wychylania wałów, segmenty gumowe podlegają- wyłącznie naprężeniom ścinającym. Kąt skręcenia-oraz kąt odchylenia albo geometryczna suma obu kątów może wynosić, do -± 30° (odpowiednio do grubości gumowych segmentów). Przegub ROTOFLEX ma postać sześciokąta, którego wierz­chołki tworzą kształtowe tuleje stalowe, a boki — przykle­jone do nich elementy gumowe (). Dzięki du?ej objętości elementów gumowych przegub wykazuje znaczną elastyczność osiową oraz skrętną. W ra­zie dużego odchyle­nia wału napędzane­go lub znacznych roboczych prędkości obrotowych przegu­bu ROTOFLEX trzeba na ogół stoso­wać elementy środ­kujące wały.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)