WAŁY OTWARTE I ZAMKNIĘTE

Niekiedy rozróżnia się wały otwarte i wały zamknięte. Wałami otwartymi nazywane są wały bez pochew, czyli wały dwuprzegubowe, a do wałów zamkniętych zalicza się wały jednoprzegubowe. Ze względów konstrukcyjnych wały można podzielić na rurowe oraz pełne. Odnosząc do okre­ślonej wytrzymałości na skręcanie, wał rurowy w porównaniu z wałem pełnym jest lżejszy, sztywniejszy i ma znacznie wyższą krytyczną prędkość obrotową.Wymagania stawiane wałom napędowym. Każdy wał. na­pędowy powinien spełniać określone wymagania, z których najważniejsze to:  dostateczna wytrzymałość, czyli zdolność przenoszenia maksymalnego momentu obrotowego, jaki może występo­wać w układzie napędowym (Mmax = Pm ‘ Mm • iv gdzie: Pm — współczynnik zapasu sprzęgła Mm — maksymalny moment obrotowy silnika oraz it — największe przełożenie skrzynki biegów; jeżeli za skrzynką biegów wbu­dowana jest skrzynka rozdzielcza należy uwzględnić prze­łożenie tej skrzynki).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)