WJAZD NA OBSZAR ZABUDOWANY

Wjeżdżając na obszar zabudowany, powinniśmy więc zwiększyć ostrożność jazdy, przewidywać i być przygoto­wanym na nietypowe zachowanie się  innych użytkowników dro­gi, spodziewać się nie oznaczonych skrzyżowań, wyjazdów – z bram, zwierząt na jezdni itp. oraz brać pod uwagę to, że nie wol­no nam posłużyć się sygnałem dźwiękowym.Oczywiście pewniej możemy jechać na obszarach zabudowa­nych, przez które przechodzi droga główna. Niejednokrotnie spot­kamy się tam ze znakami drogowymi podwyższającymi dopusz­czalną prędkość na tym obszarze. Nie zwalnia nas to jednak od zachowania zwiększonej ostrożności

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!