WYWOŁANE DRGANIAMI

Ponieważ wywoływane drganiami wychylenia wirującego wału napędowego są proporcjonalne do jego ciężaru oraz długości,- w celu skró­cenia do minimum pojedynczego wału napędowego. prze­ważnie wydłuża, się wał zdawczy skrzynki biegów lub wał wejściowy mostu napędowego .Dzielony wał napędowy  składa się z dwóch po­jedynczych wałów napędowych, podpartych w sąsiedztwie ich połączenia. Dzielone wały napędowe znajdują zasto­sowanie w pojazdach o dość dużych rozstawach osi lub w razie znacznych różnic poziomu skrzynki biegów i mostu napę­dowego. Użycie wału dzielonego pozwala uniknąć koniecz­ności instalowania zbyt długiego I ciężkiego wału pojedyn­czego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)