ZWYKŁY MECHANIZM

Zwykły mechanizm różnicowy (o małym tarciu wewnętrz­nym) rozdziela moment obrotowy odbierany w przekładni . głównej jednakowo pomiędzy połosie, niezależnie od warunków toczenia się każdego z kół pędnych. Na kołach pędnych uzyskuje się zawsze jednakowe siły napędowe. Mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu wewnętrznym umożliwia w pewnym stopniu rozdzielanie momentu obro­towego między półosie — proporcjonalnie do chwilowych oporów toczenia się każdego z kół pędnych. Samozakleszczający się mechanizm różnicowy zapewnia w pełni proporcjonalny rozdział momentu obrotowego, odpowiednio do chwilowych oporów toczenia się każdego z kół pędnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)